Μεταξένιο Εργαστήρι: 26 Ιουνίου 2018

Γιορτή Μεταξιού 2018: Μεταξένιο Εγαστήρι

Ελάτε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν και στη λαογραφία του Σουφλίου…να εξερευνήσουμε τη ζωή του μεταξοσκώληκα και να δημιουργήσουμε με το κουκούλι…

 

 


Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου “Τα Γνάφαλα” 

 Μεταξωτά Σουφλίου Μπουρουλίτη 

Ελευθερίου Βενιζέλου 12, Σουφλί